Öncoaching: Célmeghatározás 3. Céljaim realitásvizsgálata

Mottó: “Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk egy célt, egy álmot? Csak ez a kis szó: akarom. Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, csak emberek, akik nem hisznek az akadályok legyőzésében.” (Kurt Diemberger hegymászó)

A korábbi bejegyzésekből megtudhattad, milyen típusú célokat tűzhetünk magunk elé, és hogyan fogalmazzuk meg azokat. Remélhetőleg megfogalmaztad a saját végcélodat, és az eléréséhez szükséges teljesítmény- és folyamatcélokat.

Most vizsgáljuk meg, hogy megfelelően tűztük-e ki a célunkat?

 • Egyrészt: rendelkezésünkre állnak-e a megfelelő erőforrások ahhoz, hogy a célunkat elérjük?
 • Másrészt: mi akadályozhatja meg céljaink elérését?

Vegyük sorra, milyen főbb erőforrásokra van szükségünk?

 • Képességek: rendelkezünk-e a cél eléréséhez szükséges képességekkel?
 • Idő: rendelkezésünkre áll-e az az időmennyiség, amely szükséges a cél eléréséhez?
 • Anyagiak (pénz): szükség van-e anyagi ráfordításra ahhoz, hogy elérjük a célunkat?
 • Eszközök: a pénzen túl milyen eszközökre van szükségem?
 • Támogatók: szükségünk van-e mások támogatására?

Milyen akadályokra számíthatunk?

Amellett, hogy sorra vesszük az esetlegesen felmerülő belső (tőlünk függő) és a külső (tőlünk független) akadályokat, azt is át kell gondolnunk, hogy milyen módon tudjuk azokat elhárítani.

A fentiek mérlegelése hozhatja azt az eredményt, mely megerősít bennünket: igen, helyesen tűztük ki a célunkat. Arra az eredményre is juthatunk, hogy módosítani kell a céljainkat. Ne feledjük el, a jó cél reális, elérhető, ugyanakkor kihívást jelentő. Céljaink érdemes időről időre felülvizsgálni, és ha szükséges, módosítani: ez teszi elevenné azt.

Az alábbi linken található PDF dokumentum számos hasznos kérdést tartalmaz, melyek alapján átgondolhatod a fenti szempontokat a saját konkrét céljaidhoz kapcsolódóan. Ha ez alapján újra kell fogalmaznod a célodat, bátran tedd meg!

Celok3_realitasvizsgalat_Venustus

Öncoaching: Célmeghatározás 2. Céljaim megfogalmazása

Mottó: „”Élettapasztalatom mondatja velem: a kitűzött, távoli cél eléréséig vezető rögös úthoz feltétlenül szükség van akaraterőre. Ezért a tevékeny embert mindig is a céltudatos törekvés fogja jellemezni.”

Reményik László idézetét választottam, amikor a célok típusairól szeretnék pár gondolatot megosztani.

A céloknak egy praktikus, a coachingban jól alkalmazható felosztását, vagy inkább hierarchikus rendjét Whitmore írja le Coaching a csúcsteljesítményért című könyvében. Ő célokat a következő felosztásban tárgyalja: álomcél, végcél, teljesítménycél, folyamatcél. (A könyv megtekinthető az alábbi linken: http://www.z-press.hu/ismerteto/Coaching+a+csucsteljesitmenyert/76)

Vegyük sorra a célokat! 

Álomcél: olyan személyes álom, amelyre valójában vágyunk, amelynek hajtóereje van. Hosszú távon arra sarkall bennünket, hogy cselekedjünk.

Végcél: mi a jelenlegi törekvéseink SMART célja, mit szeretnénk feltétlenül elérni? (Ez lehet egy középtávú cél is.)

Teljesítménycél: milyen teljesítményt kell nyújtanom ahhoz, hogy elérjem a végcélomat?

Folyamatcél: pontosan milyen konkrét lépéseken, milyen folyamaton keresztül valósul meg a teljesítménycél?

Lássunk a korábbi, nyelvtanulással kapcsolatos példánkat:

2013. december 31-ig leteszem az angol középfokú nyelvvizsgát.

Ez a végcélomnak felel meg, besorolása szerint középtávú cél.

Az álomcél, amely ehhez kapcsolódik, nem feltétlenül ilyen konkrét, inkább egy vágyott állapot. Például: Könnyedén és magabiztosan használjam az angol nyelvtudásom bármilyen helyzetben. Ez hosszú távon motiválhat engem, tehát mindenképp a hosszú távú célokhoz tartozik, és akár több végcélon keresztül fogom elérni az álomcélomat (ha elég kitartó vagyok).

Teljesítménycél: ahhoz, hogy le tudjak nyelvvizsgázni a meghatározott időre, a következő teljesítményt fogom nyújtani (Mivel a megfogalmazásnak is jelentősége van, tudatosan kerülöm a „kell” szót és a feltételes módot. A „képes leszek” formulát használom, vagy a jelen időt, ritkán a jövő időt):

 • Egy év múlva (2013. 06. 30-ig) folyamatosan beszélek angolul, bármilyen témában.
 • Egy ében belül (2013. 06. 30-ig) képes leszek bármilyen témában egy 8-10 soros fogalmazást írni angolul.
 • Másfél év múlva (2013. decemberig) folyamatosan olvasok angolul minimális szótárazás mellett (könyv esetén oldalanként maximum egy-két szót nézek meg).
 • Az angol nyelvű hanganyagokat (híradó, filmek) 80 százalékban megértem egy éven belül (2013. 06. 30-ig).
 • Egy éven belül (2013. 06. 30-ig) a teszteredményem legalább 90 %-ra feltornázom (a 60 %-ról).

Folyamatcél: a teljesítménycélok eléréséhez a következők konkrét lépéseket teszem:

 • Szeptemberben beiratkozom egy legalább fél évig tartó csoportos nyelvtanfolyamra, és el is végzem. Ezt a nyelvtanfolyamot még ebben a hónapban kiválasztom.
 • A vizsgáig minden héten skypon beszélgetek fél órát angol nyelvű ismerősömmel. Még ma este felhívom, és megkérem, legyen a segítségemre.
 • Szeptembertől a nyelvvizsgáig minden héten írok egy 8-10 soros angol fogalmazást. Az aktuális témát a hírekből választom ki.
 • Elolvasok három angol nyelvű könyvet a nyelvvizsgáig, félévente egyet. A könyveket kiválasztom a jövő héten a Libri könyvesboltban.
 • A jövő héten utánanézek, hogy milyen nyelvtanulást támogató alkalmazások léteznek mobiltelefonra, amelyek utazás közben is hallgathatók. Kiválasztok és letöltök egyet.
 • A vizsgáig hetente egy este megnézek egy angol nyelvű filmet (eleinte feliratozással, két hónap múlva feliratozás nélkül), vagy megnézek egy híradót angolul.
 • Jövő hónaptól havonta két alkalommal egy-egy középfokú tesztet kitöltök, majd ellenőrzöm. Utánanézek a hibáimnak, a hiányosságokat ennek megfelelően pótlom. Holnap kitöltöm az első felmérő tesztet, és ehhez mérem a javulást.

Számomra sem volt egyszerű ezt átgondolni. Ha valóban fontos nekem, hogy megszerezzem a nyelvvizsgát, akkor meg is teszem ezeket a lépéseket. Vagy mégsem? Hogyan biztosíthatnám, hogy a vállaltak beépüljenek a napi gyakorlatomba? Következő alkalommal ehhez adok eszközöket.

Az alábbi linken található PDF dokumentumot nyomtasd ki, és ezen a lapon fogalmazd meg céljaidat!

Celok_megfogalmazasa2_Venustus

Öncoaching: Célmeghatározás 1. A SMART cél

Mottó: „Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart.”

Seneca bölcsességére számosan hivatkoznak, amikor célokról esik szó. Bármit is akarsz elérni, akár a munkádban, akár a magánéletedben, akár rövid, akár hosszú távon: a célod legyen világosan, konkrétan megfogalmazva.

Ezt a célmegfogalmazást segíti egy angol betűszó: SMART. Jelentése: okos. Nézzük, milyen az okos cél:

Specific: a cél legyen specifikus, azaz konkrét, egyértelmű.

Measurable: mérhető. Rendeljünk hozzá mérőszámot, vagy olyan mutatót, amelyből tudjuk, hogy elértük, avagy sem.

Attractive: attraktív, azaz kihívást jelentő. Az eléréséhez szükség van bizonyos erőfeszítésekre.

Realistic: reális, azaz a rendelkezésre állnak, vagy megszerezhetők a cél eléréséhez szükséges erőforrások (erről majd külön is megemlékezünk).

Timely: terminizált, időben behatárolt.

Lássunk erre egy példát:

A nyelvtanulással sokan küzdenek. Egy nyelvtanulással kapcsolatos okos cél lehet például a következő:

2013. december 31-ig leteszem az angol középfokú nyelvvizsgát. Elemezzük:

Specifikus: angol nyelvvizsgát akarok tenni.

Mérhető: középfokú szintet akarok elérni. (Ha csak az alapfokú nyelvvizsgát sikerül letennem, nem értem el a célt. Ha felsőfokot érek el: túlteljesítettem.)

Attraktív: most nem tudnék levizsgázni, mert nem elég jó a nyelvtanom. Tanulnom kell, tehát a cél elérése erőfeszítéseket kíván részemről.

Reális: tanultam már angolt, viszonylag jól beszélek, közelítem a középfokú szintet. Minden esélyem megvan rá, hogy tanulással elérjem a célomat.

Terminizált: 2013. december 31-et tűztem ki magamnak határidőként.

Az alábbi linken találaható PDF dokumentumot érdemes kinyomtatnod, és azon megfogalmaznod a saját SMART, vagyis okos célodat. Bizonyára eszedbe jutott, hogy ez egy fontos első lépés, de ettől még nem valósul meg a célod. A továbbiakban ehhez is kapsz majd segítséget.

SMART_cel_megfogalmazasa_Venustus

Öncoaching gyakorlatok

Most induló öncoaching gyakorlatsorozatomat azoknak ajánlom, akik akarnak és tudnak önállóan foglalkozni a saját fejlődésükkel, és képesek az elmélyült munkára.

A coachingot, mint kifejezést egyre többen ismerik. Az én meghatározásom szerint: A coaching segítő-támogató-fejlesztő tevékenység, melynek célja a személy vagy a csoport hatékonyságának növelése a személyben vagy csoportban rejlő potenciálok, lehetőségek kiteljesítésén, a tudatosság, önreflexiós képesség javításán keresztül. A folyamat középpontjában a változás, változtatás áll.

Mit jelent az öncoaching kifejezés? A megfejtés egyszerszerű: coaching jellegű gyakorlatok végzése önállóan, coach támogatása nélkül. Vagy: elmélyült foglalkozás önmagunkkal, személyiségünk, viselkedésünk egy-egy aspektusával, melynek célja személyes hatékonyságunk növelése, önismeretünk fejlesztése.

Az önmagunkkal való elmélyült foglalkozáshoz szeretnék a gyakorlatokkal támpontokat adni.

Első témaként a céljainkkal való tudatos bánásmódot választottam. Mostantól hetente egy-két alkalommal teszek fel egy-egy rövid gyakorlatot, amelyek a célmeghatározást, és a célelérést segítik. Sokaknak ismerősek lehetnek a kifejezések, gyakorlatok. Azonban én azt szeretném elérni, ha az ismerős és esetleg már tudott dolgokat újból használatba vennénk, alkalmaznánk.

Az első bejegyzés hamarosan felkerül. Remélem, minél többen velem tartanak! Kívánom, hogy mindenkinek kellemesen teljen az önmagával töltött idő!

Andrea